Úvod Dějiny Azor

Dějiny Azor

Azorské ostrovy vznikly cca před 20 miliony let v důsledku vulkanické činnosti.
Azory se objevují na mapách od 14. století. V minulosti byl některými ztotožňován s bájnou Atlantidou. Ostrovy byly dlouhou dobu obestřeny mnohými tajemstvími.
Nejstarší obyvatele ostrovů představovali starověcí Féničané (11. století př.n.l.). Poté tu sídlili Kartaginci, Arabové, Normané a Janové. Žili však zde jen přechodně. Od začátku 14. století Janované.

Roku 1427 byla v rámci objevné expedice pořádané Jindřichem Mořeplavcem objevená Santa Maria. Postupně byly objevované i další ostrovy. Docházelo zde ke kolonizaci a osidlování. Nejvíce přistěhovalců bylo mezi Vlámy. Po vzniku Personální unie Španělskem si Azorské ostrovy podmanil španělský král Filip I. Poté docházelo k úpadku ostrovů.

Každý ostrov měl svého správce. Nejdříve zde bylo správcovství dědičné, ale dědičný titul byl nakonec zrušen králem Manuelem I.
V 19. století byly na Azorách mnohé nepokoje a boje. Jejich předmětem byl rozpor mezi konstituční a absolutistickou monarchií.
Některé ostrovy se rozrůstaly rychle po ekonomické stránce. To jim umožnilo především pěstování barvířských rostlin.
Už v minulosti, ale i dnes jsou ostrovy důležitým uzlem mezikontinentální dopravy. Mají výhodnou polohu na cestě mezi Evropou a Amerikou.

 

Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Azorské ostrovy
Kontakty